POSLEDNÍ REVIZE: 20/02/2020

Zásady Cookie

Jsme odhodláni sbírat, používáme a uchováváme vaše data odpovědně a v souladu s příslušnými zákony. Tato Pravidla používání souborů cookie („Pravidla“) popisují různé druhy souborů cookie a podobných technologií, které používáme na našich webových stránkách americantourister.cz („Webové stránky“).

V rozsahu, v jakém jsou jakékoliv osobní údaje zpracovávány pomocí souborů cookie nebo podobnými technologiemi, platí naše dokumenty o ochraně soukromí které také doplňují tyto zásady cookie.

A. Co jsou soubory cookie?

Za účelem snadnějšího používání a lepší orientace ukládáme někdy malé datové soubory na váš počítač nebo mobilní zařízení. Tyto soubory se nazývají cookie. Umožňují našim Webovým stránkám ukládat konfigurace uživatele a jeho preference (např. přihlašovací údaje, jazyk komunikace, velikost písma, nastavení zobrazení atd.) po určitou dobu, takže nemusíte opakovaně zadávat informace pokaždé, když Webové stránky navštívíte nebo jimi procházíte.

Ve většině případů weby používají soubory cookie pro poskytování lepších služeb uživatelům a umožňují, aby si vás weby „pamatovaly“, a to buď po dobu vašeho procházení stránkami („soubory cookie relace“), nebo pro opakované návštěvy („trvalé soubory cookie“).

Soubory cookie slouží k různým účelům, jako je pomoc při navigaci mezi stránkami, ukládání vašich osobních preferencí, pamatovaní si vašeho nákupního košíku a všeobecně usnadňují procházení Webových stránek. Navíc soubory cookie zajišťují snadnější a rychlejší interakci s našimi Webovými stránkami. Pokud by nebyly tyto soubory používány, naše Webové stránky by vás považovaly za nového návštěvníka pokaždé, když byste přešli na jinou stránku (například, pokud jste přihlášení a přejdete na jinou stránku, Webové stránky vás nepoznají a budete se muset znovu přihlásit).

Většina prohlížečů je nastavena na automatické přijímání souborů cookie. Pokud si to přejete, můžete zablokovat a odstranit soubory cookie (podrobnosti jsou uvedeny v části C). Pokud tak učiníte, některé části a/nebo funkce našich Webových stránek nemusí poté správně fungovat.

B. Jaké soubory cookie používáme?

Soubory cookie mohou pocházet ze dvou zdrojů. Buď jsou přímo nastaveny a používány námi („vlastní soubory cookie“), nebo jsou nastaveny a používány třetí stranou („cizí soubory cookie“). Cizí soubory cookie vás mohou „doprovázet“ různými weby a po delší dobu. Entity, které umisťují tyto soubory cookie, mohou být dodavatelé, se kterými spolupracujeme na našich Webových stránkách, společnosti, které s námi spolupracují v přidružených marketingových programech a další entity. Příkladem jsou soubory cookie sociálních médií (jako jsou soubory cookie YouTube nebo Facebook), které sbírají informace o používání sociálních médií. Používáme soubory cookie sociálních médií pro integraci nástrojů sdílení sociálních médií s našimi Webovými stránkami a pro měření účinnosti používání těchto nástrojů sdílení. Používáme cizí soubory cookie při analýze našich Webových stránek a analýze jejich používání a pro přizpůsobenou reklamu.

Naše Webové stránky používají tři typy souborů cookie, podle jejich funkce a účelu:

Essential cookies – tyto soubory jsou nezbytné pro správnou funkci našich Webových stránek a jejich služeb. Bez těchto souborů cookie naše webové stránky mohou postrádat některé funkce.

Name Typ Popis
__cfduid Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie pro službu „Cloudflare“ pro identifikaci důvěryhodného provozu na webu. Tento soubor zvyšuje přístupnost stránek a snižuje čas zatížení stránek.
dwanonymous_xxxxxxxx Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie obsahující určitý identifikátor, aby bylo možné rozlišit různé návštěvníky. Tato informace umožňuje Webovým stránkám si zapamatovat preference návštěvníka a zjednodušuje funkci nákupního košíku.
dwsecuretoken_xxxx xxxx Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubory cookie používané Webovými stránkami, které zabezpečují informace návštěvníka před zneužitím nebo použitím někým jiným, než je platný návštěvník. Je to token cookie zabezpečení relace pro správu stavu relace přes zabezpečené připojení.
dwcustomer_* Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie pro identifikaci registrovaného návštěvníka/kupujícího. Tento soubor cookie je použit, pouze když návštěvník/nakupující vybere „Zapamatuj si mě“.
dwsid Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie se používá pro uchování stavů uživatele napříč požadavky na stránky.
cookiesAccepted Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie, který identifikuje, že byly Zásady cookie přijaty uživatelem.
_dc_gtm_UA-* Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používá služba Google Tag Manager pro řízení načítání tagu skriptu Google Analytics
ASPSESSIONID QQCC QARB Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný jako obecná platforma cookie relace.
sid Vlastní soubory cookie Soubor cookie se používá pro uchování stavů uživatele napříč požadavky na stránky.
dw_dnt Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie pro řízení funkcí sledování JavaScript for Commerce Cloud.
__cq_dnt Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro indikaci, že prohlížeč odhlásil Commerce Cloud Einstein.
cc_marketing Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro zapamatování typů souborů cookie, které byly přijaty uživatelem v místní nabídce souhlasu se soubory cookie.
cc_essential Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro zapamatování typů souborů cookie, které byly přijaty uživatelem v místní nabídce souhlasu se soubory cookie.
cc_analytics Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro zapamatování typů souborů cookie, které byly přijaty uživatelem v místní nabídce souhlasu se soubory cookie.
cc_preferences Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro zapamatování typů souborů cookie, které byly přijaty uživatelem v místní nabídce souhlasu se soubory cookie.

Analytické soubory cookie a jiné technologie – tyto soubory cookie sbírají informace o vašem používání našich Webových stránek a umožňují nám vylepšovat fungování stránek. Analytické soubory cookie nám ukazují, které stránky jsou nejčastěji navštěvované, pomáhají nám zaznamenat jakékoliv potíže, které máte, a ukazují nám, zda je naše reklama účinná nebo ne. Umožňují nám také vidět obecné vzorce používání našich Webových stránek, ne jen používání jedním uživatelem. Používáme informace v agregované formě pro analýzu provozu na Webových stránkách a pro provádění statistických analýz celkových charakteristik a chování návštěvníků Webových stránek měřením demografických charakteristik a zájmu o určité oblasti našich webových stránek. Používáme také službu Google Analytics, která používá soubory cookie a podobné technologie pro sběr a analýzu informací o používání našich služeb a zpracování výkazů aktivit a trendů. Tyto informace nám umožňují hodnotit výkon Webových stránek a zlepšovat naše služby. Tato služba může také sbírat informace týkající se používání jiných webů, aplikací a online zdrojů.

Name Typ Popis
__cq_seg Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie obsahující segmentovanou informaci používanou pro provádění přizpůsobeného vyhledávání.
__cqact Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie udržující frontu aktivit prohlížeče, dokud nejsou odeslány.
__cqsviews Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro uchování produktů v posledním vyhledávání, dokud nejsou odeslány.
__cqcviews Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro uchování produktů v poslední zobrazené stránce kategorie, dokud nejsou odeslány.
__cqviews Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro ukládání základních produktů pro doporučení na stránce.
_weird_get_top_level_ domain Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie pro stanovení jazyka komunikace a národního nastavení návštěvníka. To umožňuje Webovým stránkám zobrazovat obsah, který je nejvhodnější pro tuto oblast a jazyk.
_gat_UA-10654804-29 Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný službou Google Analytics pro omezení množství dat zaznamenaných Google na serverech s vysokým počtem přístupů.
_ga Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro registraci jedinečného identifikátoru, který se používá pro generování statistických dat o způsobu používání Webových stránek návštěvníkem.
__cq_uuid Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro měření a vylepšování výkonu Webových stránek a podporu přizpůsobení obsahu Webových stránek.
__cq_bc Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro měření a vylepšování výkonu Webových stránek a podporu přizpůsobení obsahu Webových stránek.
cqcid Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro měření a vylepšování výkonu Webových stránek a podporu přizpůsobení obsahu Webových stránek.
__cq_bc Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro ukládání historie aktivit, jako například posledních 10 produktů použitých nakupujícím.
__cq_seg Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro ukládání atributů odvozených nákupních trendů a dalších atributů segmentu.
cq Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie pro testování, zda je dostupná paměť sessionStorage.
cq.anchor Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro ukládání identifikátorů základních produktů.
cq.viewReco Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro ukládání naposledy zobrazených doporučení.
cq.viewSearch Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro ukládání produktů z posledních výsledků vyhledávání.
cq.viewCategory Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro ukládání naposledy zobrazené stránky kategorie.
_gid Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro registraci jedinečného identifikátoru, který se používá pro generování statistických dat o způsobu používání Webových stránek návštěvníkem.
dwac_* Cizí soubor cookie (hostitel: salesforce.com, ochrana soukromí) Soubor cookie, který ukládá data pro analytické účely.
dwpersonalization_* Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný pro sledování účasti uživatele v testovacích skupinách A/B pro analytické účely.
dwsourcecode_* Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie pro ukládání zdrojového kódu pro kampaně a příslušného sledování.
__utma Cizí soubor cookie (hostitel: google.com, ochrana soukromí) Soubor cookie používaný Google pro záznam následujících návštěv Webové stránky stejným (jedinečným) návštěvníkem.
__utmb Cizí soubor cookie (hostitel: google.com, ochrana soukromí) Soubor cookie, který používá Google pro záznam časového razítka okamžiku, kdy návštěvník vstoupil na Webové stránky.
__utmc Cizí soubor cookie (hostitel: google.com, ochrana soukromí) Soubor cookie, který používá Google pro záznam časového razítka okamžiku, kdy návštěvník opustil na Webové stránky.
__utmz Cizí soubor cookie (hostitel: google.com, ochrana soukromí) Soubor cookie používaný Google pro sledování, odkud návštěvník přišel, jaký byl použit vyhledávací web, která klíčová slova byla použita a ze kterého místa na světě byly Webové stránky navštíveny.
__utmv Cizí soubor cookie (hostitel: google.com, ochrana soukromí) Soubor cookie používaný Google pro přizpůsobení vykazovaných segmentů.
collect Cizí soubor pixel (host: google-analytics.com, ochrana soukromí) Soubor pixel se používá pro posílání dat o zařízení návštěvníka a jeho chování a sledování zákazníka na různých zařízeních a marketingových kanálech do služby Google Analytics.
lastVisited Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubory cookie uchovávají data vaší poslední návštěvy.

Soubory cookie nebo podobné technologie zacílení a reklamy – tyto jsou hlavně používány pro zasílání reklamy, která odpovídá vašim osobním zájmům. Toto se nazývá „retargeting“. Toto zahrnuje soubory cookie, pixel nebo zásuvné moduly, které jsou zpravidla umístěny pečlivě vybranými reklamními sítěmi (např. reklamy v bannerech) v závislosti na vašem procházení našimi Webovými stránkami. To může vést k tomu, že vám budou naše produkty a služby nabízeny, když navštívíte jiné weby.

Name Typ Popis
Scarab.profile Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite Ochrana soukromí ve vztahu k marketingové platformě eMarsys) Soubor cookie používaný pro zobrazování přizpůsobených doporučení produktů na stránce.
Scarab.visitor Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite Ochrana soukromí ve vztahu k marketingové platformě eMarsys) Soubor cookie používaný pro zobrazování přizpůsobených doporučení produktů na stránce.
scarab.mayViewed Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite Ochrana soukromí ve vztahu k marketingové platformě eMarsys) Soubor cookie pro identifikaci chování zákazníka a pomoc při tvorbě přizpůsobených e-mailů a reklam vycházejících z chování a preferencí zákazníka v minulosti.
scarab.mayAdd Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite Ochrana soukromí ve vztahu k marketingové platformě eMarsys) Soubor cookie pro usnadnění modulu eMarsys webextend.
fr Cizí soubor cookie (hostitel: facebook.com, ochrana soukromí) Soubor cookie používaný sociální sítí Facebook pro zasílání řad zacílených reklam, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.
AA003 Cizí soubor cookie (hostitel: atdmt.com, ochrana soukromí) Soubor cookie používaný pro sběr informací o chování návštěvníka na více webech a je na našich Webových stránkách používán pro optimalizaci vhodnosti reklam.
MUIDB Cizí soubor cookie (hostitel: bing.com) Soubor cookie pro registraci dat o návštěvnících z jejich různých návštěv na různých webech a umožňuje měřit účinnost reklamy na webech.
PREF Cizí soubor cookie (hostitel: google.co.uk, ochrana soukromí) Soubor cookie používaný pro registraci jedinečného identifikátoru používaného Google pro uchovávání statistik, jak návštěvník používá videa YouTube na různých webech.
vuid Cizí soubor cookie (hostitel: vimeo.com, ochrana soukromí) Soubory cookie od společnosti Vimeo sbírají analytické informace o sledování videí použitých na Webových stránkách.
uuid Cizí soubor cookie (hostitel: cquotient.com, ochrana soukromí) Soubor cookie pro optimalizaci vhodnosti reklamy sběrem dat o návštěvníkovi z různých webů.
MUID Cizí soubor cookie (hostitel: bing.com ochrana soukromí) Soubor cookie používaný společností Microsoft jako jedinečný identifikátor a umožňující sledování uživatele synchronizací identifikátoru přes mnoho domén Microsoft.
IDE Cizí soubor cookie (hostitel: doubleclick.net, ochrana soukromí) Soubor cookie používaný službou Google DoubleClick pro registraci a vykazování akcí uživatelů Webových stránek a jejich akcí po zobrazení a kliknutí na reklamu s cílem měření účinnosti a prezentace zacílených reklam.
ATN Cizí soubor cookie (hostitel: atdmt.com, ochrana soukromí) Soubor cookie používaný pro zacílenou reklamu na základě behaviorálního profilování a geografického umístění.
_pinterest_ct_rt Cizí soubor cookie (hostitel: pinterest.com, ochrana soukromí) Soubor cookie používaný webem Pinterest jako tag pro konverzi.
io_token Cizí soubor cookie (hostitel: mpsnare.iesnare.com, ochrana soukromí) Soubory cookie používané společností PowerReviews pro technologii fingerprinting, včetně sledování uživatele napříč prohlížeči.
__pr.NaN Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie pro integraci funkcionality PowerReviews.
_gcl_au Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný službou Google AdSense pro experimentování s účinností reklamy napříč weby používajícími její služby.
_fbp Vlastní soubory cookie (hostitel: Samsonite) Soubor cookie používaný sociální sítí Facebook pro zasílání řad reklam, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.
SID Cizí soubor cookie (hostitel: google.com (Youtube) ochrana soukromí) Soubor cookie používaný Google pro ukládání identifikátoru relace pro návštěvníky.
HSID Cizí soubor cookie (hostitel: google.com (Youtube) ochrana soukromí) Soubor cookie používaný pro sběr informací o chování návštěvníka na více webech a je na našich Webových stránkách používán pro optimalizaci vhodnosti reklam.
APISID Cizí soubor cookie (hostitel: google.com (Youtube) ochrana soukromí) Soubor cookie používaný pro sběr informací o chování návštěvníka na více webech a je na našich Webových stránkách používán pro optimalizaci vhodnosti reklam.
SAPISID Cizí soubor cookie (hostitel: google.com (Youtube) ochrana soukromí) Soubor cookie používaný pro sběr informací o chování návštěvníka na více webech a je na našich Webových stránkách používán pro optimalizaci vhodnosti reklam.
SSID Cizí soubor cookie (hostitel: google.com (Youtube) ochrana soukromí) Soubor cookie používaný pro sběr informací o chování návštěvníka na více webech a je na našich Webových stránkách používán pro optimalizaci vhodnosti reklam.
demographics Cizí soubor cookie (hostitel: google.com (Youtube) ochrana soukromí) Soubor cookie používaný pro sběr informací o chování návštěvníka na více webech a je na našich Webových stránkách používán pro optimalizaci vhodnosti reklam.
VISITOR_INFO1_LIVE Cizí soubor cookie (hostitel: google.com (Youtube) ochrana soukromí) Soubor cookie používaný službou YouTube pro zjištění video rozhraní uživatele.
LOGIN_INFO Cizí soubor cookie (hostitel: google.com (Youtube) ochrana soukromí) Soubor cookie používaný službou YouTube pro sběr informací o uživateli pro videa uložená na webu.
GPS Cizí soubor cookie (hostitel: google.com (Youtube) ochrana soukromí) Soubor cookie používaný pro zacílenou reklamu na základě geografického umístění.
YSC Cizí soubor cookie (hostitel: google.com (Youtube) ochrana soukromí) Soubor cookie používaný video službou YouTube na stránkách s videi YouTube.
Ads/ga-audiences Cizí soubor pixel (host: google.com, ochrana soukromí) Soubor pixel používaný službou Google AdWords pro vyhodnocení chování návštěvníků a přilákání pozornosti návštěvníků, kteří se mohou stát zákazníky.
tr Cizí soubor pixel (host: facebook.com, ochrana soukromí) Soubor pixel používaný sociální sítí Facebook pro zasílání řad zacílených reklam, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.

Navíc se může stát, že naše Webové stránky používají jiné soubory cookie a podobné technologie kvůli používání následujících služeb:

 • Adobe Flash – pro nabídku video obsahu, který lze zobrazit pouze aplikací Adobe Flash Player (ochrana soukromí).
 • Google Maps – kvůli použití stránek „Stocklist locator“ a „Repair center“ (ochrana soukromí).
 • Google Analytics - pro měření a analýzu používání našich Webových stránek (ochrana soukromí, opt-out).
 • Emarsys – pro automatizovaný marketing (ochrana soukromí, opt-out)
 • Youtube – pro měření chování uživatelů YouTube (ochrana soukromí).
 • Vimeo – pro měření chování uživatelů Vimeo (ochrana soukromí).
 • PowerReviews – pro používání různých služeb přes stránky PowerReviews (ochrana soukromí).
 • Lightwidget – pro lepší umístění příspěvků na síť Instagram (ochrana soukromí).
 • TokyWoky – pro používání chatovacího nástroje TokyWoky (ochrana soukromí).
 • Casengo – pro používání chatovací služby zákazníků Casengo (ochrana soukromí).
 • Hotjar – pro lepší porozumění návštěvníkům našich Webových stránek (zásady cookie).
 • Sovendus – pro nabídky poukázek z jiných webů (ochrana soukromí).
 • Certona – pro zajištění prediktivní inteligence (ochrana soukromí)
 • Facebook - Chcete-li nám poskytnout statistiky o vašem používání naší firemní stránky na Facebooku (zásady ochrany osobních údajů). Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů („Používání a zveřejňování informací ve spojení s Facebookem“).

C. Jak mohu spravovat moje preference souborů cookie?

Doporučujeme vám povolit používání souborů cookie a podobných technologií kvůli správné funkci vašeho prohlížeče a optimalizaci používání našich Webových stránek. Nicméně, pokud vám jejích používání nevyhovuje, je možné jejich použití zakázat a váš prohlížeč je nebude zaznamenávat. Upozorňujeme, že blokování nebo odstranění souborů cookie může vést k nepřístupnosti některých částí našich Webových stránek nebo nesprávné funkci některých funkcí.

Když poprvé navštívíte naše webové stránky, můžete odeslat vaše preference souborů cookie kliknutím na možnost „další informace“, když se zobrazí banner souborů cookie. Poté budete přesměrováni na stránku, kde můžete zadat své preference. Pokud chcete později vaše preference změnit, můžete to provést zde nebo v „nastavení souborů cookie“ na úvodní stránce.

Upravit preference souborů cookie můžete také ve standardním nastavení vašeho prohlížeče. Způsob tohoto nastavení se liší podle prohlížeče:

D. Změny těchto Zásad cookie

Aby byly naše zásady aktuální a ve shodě s požadavky zákonů, obchodu nebo technickými požadavky můžeme čas od času naše Zásady cookie měnit. Kdy byly zásady naposledy měněny, je uvedeno v „POSLEDNÍ REVIZE“ v horní části této stránky.

Jakékoliv změny zásad vstupují v platnost, když je aktualizovaná verze zásad zpřístupněna na nebo přes naše Webové stránky.

E. Jak nás můžete kontaktovat

Máte další dotazy týkající se našeho používání souborů cookie a podobných technologií na našich Webových stránkách? Neváhejte nás kontaktovat posláním e-mailu na adresu privacy@aboutbags.com, nebo dopisem na adresu uvedenou v dokumentu Ochrana osobních údajů.